Persondatapolitik

Som led i samarbejde med kunder/leverandører behandler B1 Rengøring en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig/jer en række oplysninger.

B1 Rengøring er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

B1 Rengøring, Århusvej 1 B, Stilling, 8660 Skanderborg – CVR 12099975  Tlf. 70214499 – mail: mail@b1 rent.dk

Vi behandler dine/jeres personoplysninger med det formål at kunne kontakte dig/jer.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig/jer.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for vores samarbejde.

Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af arbejdet/entrepriseopgaven for dig/jer.

Vi behandler dine/jeres personoplysninger med det formål, at sikre opfyldelse af vores aftale.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendig for udførelsen af den førnævnte aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for Selskabets almindelige forretningsgange, f.eks. salg, service og administration.

Til brug opfyldelsen af aftalen med dig/jer indsamler B1 Rengøring almindelige personoplysninger om dig/jer hos de kommunale og offentlige myndigheder.

B1 Rengøring vil opbevare/gemme dine/jeres personoplysninger i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav. 

Vi gør dig opmærksom på, at du/i har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, B1 Rengøring behandler om dig/jer.

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig/jer)

  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).

  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.

  • Retten til indsigelse

  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du/i kan læse mere om dine/jeres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,

som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du/I har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis Du/I mener, at B1 Rengøring ikke behandler dine/jeres personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du/I kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har Du/I spørgsmål, er Du/I velkommen til at kontakte os