Forretningsbetingelser

Vores generelle forretningsbetingelser for, når der ikke er indgået servicekontrakt.


1. Vederlag:

Vederlaget dækker alle med arbejdets forbundne udgifter, såsom direkte og indirekte lønninger, forsikringer, arbejdstøj, materialer, udstyr, arbejdsledelse, inspektion samt administrationsomkostninger.


2. Tilbud og ekstraarbejder:

Arbejdet udføres enten i henhold til et fast tilbud eller efter medgået tid. Såfremt der ønskes udført arbejde ud over det i tilbuddet forudsatte, vil sådan ekstraarbejde blive faktureret efter medgået tid og eventuelt med tillæg af overarbejdstidsbetaling, tillæg for søn- og helligdage samt aften og natarbejde. 

Oplysninger om vores aktuelle dagspris kan fås ved henvendelse på B1 Rengørings hovedkontor.


3. Betaling:

Betaling for udført arbejde sker på vilkår 15 dage. Sker betaling ikke rettidigt tilskrives renter fra forfaldsdagen med en rentesats stor 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Der tilskrives endvidere et rykkergebyr stort kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.

4. Udleverede nøgler:

Kunden udleverer nøgler efter B1 vores behov og mod kvittering.
Vi erstatter eventuelt bortkomne nøgler.


Enhver anden omkostning som følge af bortkomne nøgler erstattes ikke, herunder ikke omkostninger til omstilling af låsesystemer, omkostninger til låsesmed eller ethvert andet direkte eller indirekte økonomisk tab.

5. Ansvar:

Vi anvender i enhver sammenhæng anerkendte og af offentlige myndigheder godkendte rengøringsprodukter. Vi kan ikke drages til ansvar for sygdom, sygefravær eller anden gene hos kunden som følge af sædvanlig og korrekt anvendelse af disse produkter.


Såfremt der måtte være særlige forhold der gør sig gældende opfordres kunden til, forinden arbejdet udføres, at få oplyst hvilke rengøringsmidler der vil blive anvendt. Oplysning herom kan fås hos vores hovedsæde.


6. Godkendelse:

Alle enkeltopgaver skal godkendes senest 3 timer efter endt arbejde af ansvarshavende. Sker godkendelsen ikke, vil opgaven blive betragtet som værende godkendt.