Personale

Alle vores ansatte modtager løbende uddannelse og instruktion i at anvende de mest optimale rengøringsmetoder og skånsomme, miljørigtige produkter.

Alle vores ansatte modtager løbende uddannelse og instruktion i at anvende de mest optimale rengøringsmetoder og skånsomme, miljørigtige produkter.

Grundlaget for vores rengøringssucces findes i vores selvstændige og dygtige medarbejdere, som arbejder med en høj grad af frihed under ansvar.

Vores dagligdag bygger på accept af og respekt for forskelligheder i de enkelte medarbejderes arbejdsfunktioner og de enkelte medarbejderes fag og individualitet. For os er det vigtigt at sikre en tryg hverdag for vores medarbejdere og deres familier.

B1 Rengøring arbejder efter nedenstående personalemål og -politik

Personalemål:

 • At ansætte, fastholde og udvikle et kvalificeret personale, som kan imødekomme de krav, branchen bliver stillet over for

 • At arbejde for ”synlig” rengøring og sammenhængende arbejdstid

 • At tilbyde uddannelse der er i overensstemmelse med medarbejdernes ønske

 • Som et minimum skal alle medarbejdere have gennemgået et grundkursus i erhvervsrengøring inden for det første års ansættelse

 • Medarbejdere med ledelsesfunktioner skal, foruden faglige kurser, også gennemføre ledelses- og holdningsmæssige kurser

Personalepolitik:

 • At informere og introducere medarbejderne grundigt til arbejdet ved B1 Rengøring (Ved ansættelse at udlevere folder ”Velkommen i B1 Rengøring”.)

 • At gennemføre personalesamtaler og planlægge nødvendig uddannelse

 • At overholde den indgåede overenskomst

 • At overholde ansættelsesproceduren


Ansvar og kompetence:

Vi har uddelegeret ansvar og kompetence til medarbejderne, som derigennem er ansvarlig for deres arbejde og handlinger. Konstaterede fejl og mangler afhjælpes i samarbejde med servicelederne.

Samarbejde med faglige organisationer:

Vi har i forbindelse med vores medlemskab af Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening (RSBA) en overenskomst med 3F og Serviceforbundet.


Ansættelsesprocedure:

Inden ansættelse indkaldes ansøgere til en personlig samtale.

De krav som stilles for ansættelsen, er, at den kommende medarbejder skal:

 • være fyldt 18 år

 • kan tale og læse dansk

 • være service- og kvalitetsbevidst

 • kunne lide at yde service

 • have lyst til samarbejde med andre mennesker

 • være stabil

Sikkerhed:

Alle medarbejdere har tavshedspligt over for forhold hos kunden, som medarbejderen bliver bekendt med.

Medarbejderen skal, hvor kunden stiller krav herom, have ren straffeattest eller kunne opfylde anden sikkerhedsgodkendelse.

Medarbejderen får udleveret arbejdsbeklædning med synlig firmanavn, som skal bæres under arbejdets udførelse.

Arbejdsmiljø:

Den lovbefalede Arbejdspladsvurdering (APV) udarbejdes i samarbejde med medarbejderne og ajourføres løbende.

Ledige job

Det går forrygende stærkt hos os, vi mangler altid dygtige og kvalitetsbeviste medarbejdere som følge af vores stigende aktiviteter.


Vi arbejder efter at leve op til miljøstyringssystemet ISO 14001 krav, og vi er kendt for at levere kvalitetsrengøring til alle typer af virksomheder – offentlige såvel som private.

Vi lægger derfor vægt på at du:

 • arbejder selvstændigt og under personligt ansvar

 • udviser interesse og engagement i dit arbejde

 • yder en høflig og effektiv service over for kunderne

 • kan begå dig på dansk i skrift og tale, da der kan være tale om løbende kommunikation i forbindelse med rengøringsopgaverne


Vi tilbyder:

 • lønningsordninger i henhold til overenskomst mellem Danske Service og 3F

 • attraktive personaleordninger

 • en arbejdsplads der sætter humor og godt arbejdsklima i højsædet

For alle ledige stillinger gælder det, at du ved ansættelse skal fremvise ren straffeattest.

Arbejdstiden aftales individuelt.

Kontakt Charlotte Bech Gehlsen
E-mail: cbg@b1rent.dk
Telefon: 27 27 12 01