Miljø

I vores firma føler vi, at miljøet er dobbelt vigtigt, da det både påvirker naturen og vores medarbejdere.

Vores slogan er

“Miljøet er dyrebart…”
“…vi passer på det”

B1 Rengøring arbejder efter nedenstående miljømål og -politik:


Miljømål:

  • B1 Rengøring vil primært anvende miljøvenlige produkter uden tilsætningsstoffer som farve og parfume.

  • B1 Rengøring vil anvende de rengøringsmetoder, som er mindst belastende for arbejdsmiljøet.

  • B1 Rengøring vil løbende arbejde med miljøforbedringer.

  • B1 Rengøring vil om muligt kun anvende leverandører, som er miljøcertificeret.

  • B1 Rengøring vil være på forkant med udviklingen inden for branchen bl.a. gennem aktiv deltagelse i Rengøringsselskaberne Branche- og Arbejdsgiverforening.

Miljøpolitik:

Grundlaget for B1 Rengøring’s miljøpolitik er at leve op til naturens krav, og medvirke til en konstant reduktion af de miljømæssige påvirkninger vore ydelser medfører, samtidig med at vi konstant bestræber os på at levere kvalitetsprodukter, som lever op til vore kunders krav. Vi påtager os dette ansvar for at medvirke til udviklingen af både et vedvarende samfund og en vedvarende virksomhed.

B1 Rengøring forpligter sig til at følge lovgivningen og relevante myndighedskrav på miljøområdet og til at igangsætte ændringer, der forbedrer arbejdsmiljø og ydre miljø. Samtidig vil vi sikre, at miljøledelsessystemet lever op til kravene i ISO 14001

Vi vil tilstræbe et minimum af ressourceforbrug og fokusere på renere teknologi.

Ved produktudvikling vil vi tilstræbe at minimere miljø påvirkningen i alle livscyklusfaser.

Vor miljøindsats skal sikre, at der løbende sker forbedringer på miljøområdet.

Vi vil i vort valg af samarbejdspartner søge at medvirke til en øget miljøbevidsthed.

Alle medarbejder uddannes og trænes i miljøbevidsthed.

Vort miljøledelsessystem skal være kendt på alle niveauer i organisationen, og alle skal samarbejde om at begrænse vor miljøpåvirkning.

Vi har en åben dialog med kunder, myndigheder og øvrige interessenter om vore miljøforhold. Vor miljøpolitik er tilgængelig for alle vore interessenter.

Metoder:

Som en konsekvens af det løbende miljøarbejde, har B1 Rengøring på flere arbejdspladser indført følgende miljøforbedrede rengøringsmetoder:

Microfiber til rengøring af inventar – en fiberklud som anvendes fugtig – direkte fra vaskemaskine, og når den er snavset lægges til vask. Herved undgår medarbejderen at dyppe kluden i vand og foretage opvridning.

Teknik:

Redskaber og udstyr til rengøringsarbejdet tilstræbes altid at være ergonomisk udformet for at være mindst mulig arbejdsmiljøbelastende.

Så vidt muligt anvendes teleskopskafte og rengøringsvogne som kan indstilles.